arrow


ÚDAJE

I.
Vaše osobní údaje
Vaše osobní údaje, tj. Vaše jméno a emailovou adresu zpracováváme za účelem zprostředkování kontaktu skrze kontaktní formulář na našich stránkách. Vaše údaje prochází přes systém webového hostingu dále až do naší emailové schránky.

II.
Zpracováváme tedy Vaši
1. - Emailovou adresu
2. - Jméno zadané do formuláře
Zadané informace můžeme uschovat po dobu maximálně 2 let.

S výše uvedeným zpracováním udělujete svůj výslovný souhlas. Souhlas lze vzít kdykoliv zpět, a to například zasláním emailu nebo dopisu na kontaktní údaje společnosti


Zpracování osobních údajů je prováděno Správcem, osobní údaje však pro Správce mohou zpracovávat i tito zpracovatelé:
a. Poskytovatel softwaru.
b. Správce webových stránek
c. Případně další poskytovatelé zpracovatelských softwarů, služeb a aplikací, které však v současné době nevyužíváme.


III.
Vezměte, prosíme, na vědomí, že podle zákona o ochraně osobních údajů máte právo:
- vzít souhlas kdykoliv zpět,
- požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
- požadovat po nás vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
- vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit,
- požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů,
- v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na nás nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.